Πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Σχετικά με το «Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης στις Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» του ΟΑΕΔ σας ενημερώνουμε ότι: Α. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη Δημιουργία