Από 1/10/2022 υποχρεωτικά τα στοιχεία ΓΕΜΗ σε όλα τα έγγραφα των εταιρειών

Με την ψήφιση του νόμου 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας

Οι υποχρεώσεις των παραγωγών, συσκευαστών, εμπόρων. Πώς διενεργούνται δειγματοληψίες σε λαϊκές αγορές, σε συσκευαστήρια και supermarket.

«Κατευθυντήρια οδηγία διενέργειας δειγματοληψίας υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης».ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 3316/36486/28-3-2012 έγγραφο της υπηρεσίας μαςΣτο Παράρτημα Α του με αριθ. πρωτ. 3316/36486/28-3-2012 εγγράφου της υπηρεσίας μας (http://internet.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Odigies_digmatolipsias_ypoleimaton.pdf), σχετικά με την κατευθυντήρια οδηγίαδιενέργειας δειγματοληψίας υπολειμμάτων

Λειτουργία γραφείου & COVID-19

Λειτουργία γραφείου & COVID-19

Μετά από τα τελευταία δυσάρεστα γεγονότα με την εξάπλωση του CΟVID-19,  το γραφείο μας αποφάσισε την εφαρμογή απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια όλων μας. Η εταιρεία θα παραμείνει πλήρως λειτουργική, το τηλεφωνικό κέντρο και τα email μας είναι στη διάθεση

Αλλαγή Συντελεστή ΦΠΑ από 20/5/2019

Με Δελτίο τύπου η ΑΑΔΕ ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 θα ισχύσει η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ: Από το 24% στο 13% σε βασικά είδη διατροφής, Από το 24% στο 13% στην εστίαση με εξαίρεση τη διάθεση

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Το Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο ΡΑΛΛΙΔΗΣ στα πλαίσια των ραγδαίων εξελίξεων και επειδή ο στόχος μας είναι η συνεχής παρακολούθηση των νέων δεδομένων και η γρήγορη προσαρμογή όλων μας στα νέα πλαίσια, κρίναμε απαραίτητη την παρακολούθηση Ενημερωτικών Σεμιναρίων από την

Αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών προς δήμους

Άρχισαν να υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους, με δυνατότητα έως και 100 δόσεων και απαλλαγή ακόμα και του συνόλου των προσαυξήσεων, κατ΄ εφαρμογή του νόμου 4483 του υπουργείου Εσωτερικών. Άρχισαν να υποβάλλονται οι αιτήσεις

Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών

Λόγω των τελευταίων έντονων ελέγχων που γίνονται από τη Γενική Δ/νση βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με τη διακίνηση και εμπορία των νωπών οπωρολαχανικών, σας επισημάνουμε τις παρακάτω οδηγίες βάσει της Υπουργικής Απόφασης Α2-178/28.7.2014, έτσι ώστε να γίνεται αδιαλείπτως

Αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ από 1/6/2016

Από 1η Ιουνίου, αντί 1ης Ιουλίου όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη, η επιβολή του νέου καθεστώτος ΦΠΑ! Επικοινωνήστε άμεσα με το τεχνικό της εταιρείας σας έτσι ώστε να προετοιμαστείτε εγκαίρως ώστε από 1/6/2016 η τιμολόγηση των Αγαθών και των Υπηρεσιών

ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη-εργασία-αλληλεγγύη

Η δημοσίευση των νέων προγραμμάτων έγινε, επικοινωνήστε μαζί μας και ένας έμπειρος Συνεργάτης μας θα εξετάσει συγκεκριμένα τις ανάγκες σας και πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τα νέα προγράμματα: Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Σχετικά με το «Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης στις Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» του ΟΑΕΔ σας ενημερώνουμε ότι: Α. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη Δημιουργία