Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών

Λόγω των τελευταίων έντονων ελέγχων που γίνονται από τη Γενική Δ/νση βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με τη διακίνηση και εμπορία των νωπών οπωρολαχανικών, σας επισημάνουμε τις παρακάτω οδηγίες βάσει της Υπουργικής Απόφασης Α2-178/28.7.2014, έτσι ώστε να γίνεται αδιαλείπτως