Αλλαγές στα βασικά παραστατικά διακίνησης

Σύμφωνα με τις αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από 1/1/2015 και την κατάργηση όλων των προηγούμενων νόμων σχετικά με τον ΚΦΑΣ ή τον ΚΒΣ. Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα του Ν. 4308/2014 και διευκρινιστικών αποφάσεων, παρακολούθηση

ΝΟΜΟΣ 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014

ΝΟΜΟΣ 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Για την