Ραλλίδης Φοροτεχνικό & Λογιστικό Γραφείο

Οι υποχρεώσεις των παραγωγών, συσκευαστών, εμπόρων. Πώς διενεργούνται δειγματοληψίες σε λαϊκές αγορές, σε συσκευαστήρια και supermarket. - Ραλλίδης Φοροτεχνικό & Λογιστικό Γραφείο