Οι υποχρεώσεις των παραγωγών, συσκευαστών, εμπόρων. Πώς διενεργούνται δειγματοληψίες σε λαϊκές αγορές, σε συσκευαστήρια και supermarket.

«Κατευθυντήρια οδηγία διενέργειας δειγματοληψίας υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης».ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 3316/36486/28-3-2012 έγγραφο της υπηρεσίας μαςΣτο Παράρτημα Α του με αριθ. πρωτ. 3316/36486/28-3-2012 εγγράφου της υπηρεσίας μας (http://internet.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Odigies_digmatolipsias_ypoleimaton.pdf), σχετικά με την κατευθυντήρια οδηγίαδιενέργειας δειγματοληψίας υπολειμμάτων