Σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία η ανάγκη γνώσεων γύρω από την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης είναι άμεση καθώς κρίνει τη βιωσιμότητα της. Το Λογιστικό Γραφείο ΡΑΛΛΙΔΗΣ εδώ και 50 χρόνια παρακολουθεί και ενημερώνεται προκειμένου να προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες Φοροτεχνικών, Λογιστικών εργασιών και Εργατικών θεμάτων ώστε οι επιχειρήσεις που συνεργάζεται όχι μόνο να επιβιώνουν αλλά να αναπτύσσονται διαρκώς.

Παράλληλα λειτουργεί και συμβουλευτικά χτίζοντας ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της με μόνιμη δέσμευση την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών της, την έγκαιρη και έγκυρη επίλυση προβλημάτων με ευθύνη και επαγγελματισμό δίνοντας πάντοτε έμφαση στην αξιοπιστία την συνέπεια και την αποτελεσματικότητα.

Το Λογιστικό Γραφείο ΡΑΛΛΙΔΗΣ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που προσεγγίζει, με προσωπικό ενδιαφέρον και εμπιστευτικότητα, τις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης και ιδιωτών.

Στόχος μας είναι η μείωση της φορολογικής υποχρέωσης και η αύξηση της  φορολογικής αξίας της επιχείρησης.   Προτείνοντας τις σωστές λύσεις μειώνουμε το ρίσκο.