Π. Νικολαΐδη 1, Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33

Τ: (+30) 210 4815994, (+30) 210 4826668, (+30) 210 4823450 F: (+30) 210 4826705

@: info@rallidis.gr