Η εταιρεία μας στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών της αναλαμβάνει με σταθερούς και έμπιστους συνεργάτες:

Α. Την παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών όπως η δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση.

Β. Την παροχή φοροτεχνικών, οικονομικών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών συμβουλών και υπηρεσιών, καθώς και εκπροσώπησης και διαχείρισης κεφαλαίου.

Γ. Την παροχή τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών στα πλαίσια της μηχανογράφησης όπως υπηρεσίες μελέτης, προμήθειας εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, υλοποίηση δικτύων, εγκατάστασης τεχνικών μέσων, καθώς και πλήρη τεχνική υποστήριξη τους.

Δ. Ασφαλίσεις και ασφαλιστικές συμβουλές σχετικά με την ασφάλιση της υγείας σας,  την ασφάλεια της κατοικίας σας και του μεταφορικού μέσου, καθώς και συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα, αλλά και ασφαλίσεις των επενδύσεων σας.

Ε. Την ανάπτυξη, προώθηση και προβολή της επιχείρησής σας (Marketing).