Λειτουργία γραφείου & COVID-19

Λειτουργία γραφείου & COVID-19

Μετά από τα τελευταία δυσάρεστα γεγονότα με την εξάπλωση του CΟVID-19,  το γραφείο μας αποφάσισε την εφαρμογή απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια όλων μας. Η εταιρεία θα παραμείνει πλήρως λειτουργική, το τηλεφωνικό κέντρο και τα email μας είναι στη διάθεση