Αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ από 1/6/2016

Από 1η Ιουνίου, αντί 1ης Ιουλίου όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη, η επιβολή του νέου καθεστώτος ΦΠΑ! Επικοινωνήστε άμεσα με το τεχνικό της εταιρείας σας έτσι ώστε να προετοιμαστείτε εγκαίρως ώστε από 1/6/2016 η τιμολόγηση των Αγαθών και των Υπηρεσιών