Ενημερωτικό Σεμινάριο Μαΐου 2015

Στα πλαίσια των ραγδαίων εξελίξεων το Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο ΡΑΛΛΙΔΗΣ, θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015, Ενημερωτικό Σεμινάριο, σχετικό με τις τελευταίες αλλαγές στα ΕΛΠ, στη Φορολογία, κ.λπ.Στόχος μας είναι η συνεχής παρακολούθηση των νέων δεδομένων και η