Ενημερωτική επιστολή Ιανουαρίου 2014

Σύμφωνα με τις ριζικές αλλαγές στους ΚΦΑΣ & ΚΦΕ αλλά και στο νέο ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΜΕ να τις αποτυπώσουμε όσο πιο απλά γίνεται, σύμφωνα με την αντίστοιχη τεκμηρίωση και με κάθε επιφύλαξη για τις αναμενόμενες αποφάσεις – εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.